بیوگرافی کامل منظر لشگری

متن کامل بیوگرافی منظر لشگری

«منظر لشگری» در آثاری همچون «جن زیبا»، «نزدیکی‌های بهشت»، «دعوتنامه»، «یک کامیون غروب»، «وقتی برگشتم»، «به آهستگی»، «معصومیت از دست رفته»، «حماسه مهران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منظر لشگری

«منظر لشگری» در آثاری همچون «جن زیبا»، «نزدیکی‌های بهشت»، «دعوتنامه»، «یک کامیون غروب»، «وقتی برگشتم»، «به آهستگی»، «معصومیت از دست رفته»، «حماسه مهران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منظر لشگری