بیوگرافی کامل مارال حاجی‌زاده

متن کامل بیوگرافی مارال حاجی‌زاده

«مارال حاجی‌زاده» در آثاری همچون «بیگانه»، «رئیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مارال حاجی‌زاده

«مارال حاجی‌زاده» در آثاری همچون «بیگانه»، «رئیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
6.7
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مارال حاجی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران