مورد علاقه ها

نقدها

 • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/11/11

  هر چی بیاد باز گیرایی داره: هر چی بیاد باز گیرایی داره

 • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/11/11

  عطشانی کارش درسته: عطشانی کارش درسته

 • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/11/11

  بازی باران کوثری عالی بود: بازی باران کوثری عالی بود

 • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/11/11

  خوب بود: خوب بود