مورد علاقه ها

نقدها

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1395/08/11

    باغ بام و نواي موسيقي كلاسيك : فيلم اجاره نشين‌ها روايتی هوشمندانه و پركنايه از جامعه‌ای است كه داستان فيلم در آن روايت می‌شود. شهرونداني بي مسئوليت ، منفعت طلب و خواهان سهم بيشتر. جامعه اي كه هر گونه اقدام براي تغيير و بهبود در ان فكر نشده ،سطحي و بدون برنامه ي بنيادي و اصولي است. بيان پر ايهام تمام اين مسائل با طنزي بي بديل و پر از كنايه بعد از سال‌ها هم چنان شما را از ته دل به خنده وا مي‌دارد. وتوجه به اين نكته كه اين كمدي كم نظير پاسخي به نياز جامعه افسرده در دوران جنگ بود بر ارزش هاي فيلم مي‌افزايد.

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1395/08/09

    حميد هامون: شخصيت پيچيده ،جذاب و چند لايه ي حميد هامون با درخشش خسرو شكبيايي به حق از ماندگار ترين شخصيت هاي سينماي ايران است. هامون روايتي ست از سر گشتگي و عشق نويسنده اي سودا زده ازجامعه ي سنتي در رويارويي با طبقه ي فرادست و روابط مادي و حسابگري جامعه مدرن عاريه اي و بي هدف اين طبقه ، عبور از مرز بين خيال و واقعيت در دنياي حميد هامون و سلاخي روح او در كنار دريا و دزديدن عشق او و از دست رفتن روح كودكي مهشيد و غرق شدن او در دنياي پوچ و بي هويت طبقه ي اجتماعي خود. فيلمي كه بار ها بايد ديد و بار ها در دنياي شگفت انگيز آن غرق شد.

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1395/08/09

    اذر شهدخت پرويز و ....: كنايه اي زيبا به دنياي تماميت طلب مردانه دنيايي كه سبقت گرفتن زنان را بر نمي تابد