آرزوی بزرگ (1373)

96 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/12/29

«بهروز»(امین تارخ) علی‌رغم این‌که فیلم نامه‌نویس است ولی برای تامین هزینه‌های زندگی اش به مسافرکشی می‌پردازد. تا این‌که روزی کیف‌پول او با کیف تهیه‌کننده ای به نام«صدقی»(اکبر عبدی) که برای تهیه فیلمش موفق به دریافت وام شده عوض می‌شود. بهروز تصمیم می‌گیرد که کیف را به صاحبش بازگرداند اما با مخالفت همسر و برادرش مواجه می‌شود. او کیف را به صدقی تحویل می دهد و خودش بر اثر سکته ی قلبی به بیمارستان می‌رود. رفتن او به بیمارستان هم‌زمان می‌شود با تغییر اساسی در زندگی آن‌ها.

«بهروز»(امین تارخ) علی‌رغم این‌که فیلم نامه‌نویس است ولی برای تامین هزینه‌های زندگی اش به مسافرکشی می‌پردازد. تا این‌که روزی کیف‌پول او با کیف تهیه‌کننده ای به نام«صدقی»(اکبر عبدی) که برای تهیه فیلمش موفق به دریافت وام شده عوض می‌شود. بهروز تصمیم می‌گیرد که کیف را به صاحبش بازگرداند اما با مخالفت همسر و برادرش مواجه می‌شود. او کیف را به صدقی تحویل می دهد و خودش بر اثر سکته ی قلبی به بیمارستان می‌رود. رفتن او به بیمارستان هم‌زمان می‌شود با تغییر اساسی در زندگی آن‌ها.

سایر اطلاعات فیلم آرزوی بزرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

«بهروز»(امین تارخ) علی‌رغم این‌که فیلم نامه‌نویس است ولی برای تامین هزینه‌های زندگی اش به مسافرکشی می‌پردازد. تا این‌که روزی کیف‌پول او با کیف تهیه‌کننده ای به نام«صدقی»(اکبر عبدی) که برای تهیه فیلمش موفق به دریافت وام شده عوض می‌شود. بهروز تصمیم می‌گیرد که کیف را به صاحبش بازگرداند اما با مخالفت همسر و برادرش مواجه می‌شود. او کیف را به صدقی تحویل می دهد و خودش بر اثر سکته ی قلبی به بیمارستان می‌رود. رفتن او به بیمارستان هم‌زمان می‌شود با تغییر اساسی در زندگی آن‌ها.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آرزوی بزرگ