بیوگرافی کامل جلال طباطبایی

متن کامل بیوگرافی جلال طباطبایی

«جلال طباطبایی» در آثاری همچون «صداست که می‌ماند»، «خواب نرگس»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «حلقه های ازدواج»، «ده رقمی»، «هرچی تو بخوای»، «ترش و شیرین»، «شب‌های برره»، «مهمان مامان»، «توکیو بدون توقف»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «سفر سبز»، «خوش رکاب»، «دختر شیرینی فروش»، «سایه روشن»، «عشق شیشه‌ای»، «جان سخت»، «قله دنیا»، «آرزوی بزرگ»، «حمله به H-3»، «آدم‌برفی»، «سجاده آتش»، «جای امن»، «همسر»، «حماسه مجنون»، «آذرخش»، «بدوک»، «وصل نیکان»، «پلاک»، «پیراک»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مسلخ» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جلال طباطبایی

«جلال طباطبایی» در آثاری همچون «صداست که می‌ماند»، «خواب نرگس»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «حلقه های ازدواج»، «ده رقمی»، «هرچی تو بخوای»، «ترش و شیرین»، «شب‌های برره»، «مهمان مامان»، «توکیو بدون توقف»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «سفر سبز»، «خوش رکاب»، «دختر شیرینی فروش»، «سایه روشن»، «عشق شیشه‌ای»، «جان سخت»، «قله دنیا»، «آرزوی بزرگ»، «حمله به H-3»، «آدم‌برفی»، «سجاده آتش»، «جای امن»، «همسر»، «حماسه مجنون»، «آذرخش»، «بدوک»، «وصل نیکان»، «پلاک»، «پیراک»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مسلخ» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جلال طباطبایی

آخرین مشارکت های کاربران