عشق + 2 (1378)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/04/02

پس از سال‌ها «محمود»(امین تارخ) و «یاسمن»(ویشکا آسایش) در مراسم ختم پدر یاسمن یکدیگر را می‌بینند. محمود برای خریدن سهم کارگاه سفال‌گری با او تماس می‌گیرد. «مینا»(فاطمعه معتمدآریا) همسر محمود این رفت‌و آمدها را تحمل نمي‌کند و خانه را ترک می‌کند. پس از پایان ماجرای مالی محمود نه می‌تواند یاسمن را رها کند نه همسرش را. کشمکشی درونی برای نجات زندگی‌اش آغاز می‌شود.

پس از سال‌ها «محمود»(امین تارخ) و «یاسمن»(ویشکا آسایش) در مراسم ختم پدر یاسمن یکدیگر را می‌بینند. محمود برای خریدن سهم کارگاه سفال‌گری با او تماس می‌گیرد. «مینا»(فاطمعه معتمدآریا) همسر محمود این رفت‌و آمدها را تحمل نمي‌کند و خانه را ترک می‌کند. پس از پایان ماجرای مالی محمود نه می‌تواند یاسمن را رها کند نه همسرش را. کشمکشی درونی برای نجات زندگی‌اش آغاز می‌شود.

جوایز عشق + 2
جوایز عشق + 2
جوایز عشق + 2
عشق + 2 در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عشق + 2

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

پس از سال‌ها «محمود»(امین تارخ) و «یاسمن»(ویشکا آسایش) در مراسم ختم پدر یاسمن یکدیگر را می‌بینند. محمود برای خریدن سهم کارگاه سفال‌گری با او تماس می‌گیرد. «مینا»(فاطمعه معتمدآریا) همسر محمود این رفت‌و آمدها را تحمل نمي‌کند و خانه را ترک می‌کند. پس از پایان ماجرای مالی محمود نه می‌تواند یاسمن را رها کند نه همسرش را. کشمکشی درونی برای نجات زندگی‌اش آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عشق + 2