بی خداحافظی ... (1391)

، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1391/05/26

درامی اجتماعی که رضا صادقی به عنوان هنرپیشه‌ی نقش اول در آن به ایفای نقش می‌پردازد. رضا (رضا صادقی)، فرهاد (محمدرضا فروتن) و علی (افشین هاشمی) هر یک برای به شهرت رسیدن در زمینه‌ای به تهران می‌آیند. رضا پس از انتشار آلبوم موسیقی‌اش بر اپر حادثه‌ای به کما می‌رود. این در حالی‌ست که دختری به نام نسیم (پگاه آهنگرانی) از سوی سردبیر مجله‌ای (پیام دهکردی) که در آن کار می‌کند وظیفه می‌یابد تا از سرگذشت رضا گزارشی تهیه کند. این در حالی‌ست که نسیم از نیت حقیقی تهیه این گزارش بی‌خبر است.

درامی اجتماعی که رضا صادقی به عنوان هنرپیشه‌ی نقش اول در آن به ایفای نقش می‌پردازد. رضا (رضا صادقی)، فرهاد (محمدرضا فروتن) و علی (افشین هاشمی) هر یک برای به شهرت رسیدن در زمینه‌ای به تهران می‌آیند. رضا پس از انتشار آلبوم موسیقی‌اش بر اپر حادثه‌ای به کما می‌رود. این در حالی‌ست که دختری به نام نسیم (پگاه آهنگرانی) از سوی سردبیر مجله‌ای (پیام دهکردی) که در آن کار می‌کند وظیفه می‌یابد تا از سرگذشت رضا گزارشی تهیه کند. این در حالی‌ست که نسیم از نیت حقیقی تهیه این گزارش بی‌خبر است.

جوایز بی خداحافظی ...
جوایز بی خداحافظی ...
جوایز بی خداحافظی ...
بی خداحافظی ... در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم بی خداحافظی ...

اطلاعات تکمیلی
داستان

درامی اجتماعی که رضا صادقی به عنوان هنرپیشه‌ی نقش اول در آن به ایفای نقش می‌پردازد. رضا (رضا صادقی)، فرهاد (محمدرضا فروتن) و علی (افشین هاشمی) هر یک برای به شهرت رسیدن در زمینه‌ای به تهران می‌آیند. رضا پس از انتشار آلبوم موسیقی‌اش بر اپر حادثه‌ای به کما می‌رود. این در حالی‌ست که دختری به نام نسیم (پگاه آهنگرانی) از سوی سردبیر مجله‌ای (پیام دهکردی) که در آن کار می‌کند وظیفه می‌یابد تا از سرگذشت رضا گزارشی تهیه کند. این در حالی‌ست که نسیم از نیت حقیقی تهیه این گزارش بی‌خبر است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بی خداحافظی ...

آخرین مشارکت های کاربران