تاریخ اکران: 1393/01/01
کارگردان: علی قوی‌تن

فیلم سرگذشت مردی را به تصویر می‌کشد که برای دریافت حقیقت به سفر می‌رود تا موضوعی را که در ذهن دارد بررسی کند. در این راه دختری او را همراهی می‌کند.

فیلم سرگذشت مردی را به تصویر می‌کشد که برای دریافت حقیقت به سفر می‌رود تا موضوعی را که در ذهن دارد بررسی کند. در این راه دختری او را همراهی می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم بازگشت

حاشیه ها
  • این فیلم در کویرهای میان دامغان و طبس فیلم‌برداری شده است.

اطلاعات تکمیلی
داستان

فیلم سرگذشت مردی را به تصویر می‌کشد که برای دریافت حقیقت به سفر می‌رود تا موضوعی را که در ذهن دارد بررسی کند. در این راه دختری او را همراهی می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بازگشت