ملاقات (1365)

89 دقیقه
تاریخ اکران: 1365/12/29

پسری از اعضای یک سازمان سیاسی و مذهبی است که بر ضد حکومت شاه فعالیت می‌کند. پدرش(جمشید مشایخی) پس از اطلاع از این موضوع پسر را از خانه می‌راند. مدتی بعد به پدر خبر می‌رسد که پسرش سربه نیست شده است. پدر که پزشک است در یک جلسه ی پزشکی علیه رژیم افشاگری می‌کند و سعی می‌کند تا راه پسرش را ادامه دهد. اما حوادث برای او تازه آغاز می شود.

پسری از اعضای یک سازمان سیاسی و مذهبی است که بر ضد حکومت شاه فعالیت می‌کند. پدرش(جمشید مشایخی) پس از اطلاع از این موضوع پسر را از خانه می‌راند. مدتی بعد به پدر خبر می‌رسد که پسرش سربه نیست شده است. پدر که پزشک است در یک جلسه ی پزشکی علیه رژیم افشاگری می‌کند و سعی می‌کند تا راه پسرش را ادامه دهد. اما حوادث برای او تازه آغاز می شود.

سایر اطلاعات فیلم ملاقات

حاشیه ها
  • «ملاقات» اولین تجربه سینمایی «خسرو معصومی» است.


اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

پسری از اعضای یک سازمان سیاسی و مذهبی است که بر ضد حکومت شاه فعالیت می‌کند. پدرش(جمشید مشایخی) پس از اطلاع از این موضوع پسر را از خانه می‌راند. مدتی بعد به پدر خبر می‌رسد که پسرش سربه نیست شده است. پدر که پزشک است در یک جلسه ی پزشکی علیه رژیم افشاگری می‌کند و سعی می‌کند تا راه پسرش را ادامه دهد. اما حوادث برای او تازه آغاز می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ملاقات