حق سکوت (اکران نشده)

69 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: هادی نائیجی

میرهاشم طلبه‌ی جوانی‌ست که با همسرش فرشته زندگی می‌کند. آن‌ها توسط چک بانکی، به تازگی موفق به خرید خانه‌ای کوچک شده‌اند. این در حالی‌ست که مشکلات غیر قابل پیش‌بینی زندگیشان را دستخوش تغییر خواهد کرد.

میرهاشم طلبه‌ی جوانی‌ست که با همسرش فرشته زندگی می‌کند. آن‌ها توسط چک بانکی، به تازگی موفق به خرید خانه‌ای کوچک شده‌اند. این در حالی‌ست که مشکلات غیر قابل پیش‌بینی زندگیشان را دستخوش تغییر خواهد کرد.

جوایز حق سکوت
جوایز حق سکوت
جوایز حق سکوت
حق سکوت در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم حق سکوت

مشخصات فنی
زمان :

69 دقیقه

داستان

میرهاشم طلبه‌ی جوانی‌ست که با همسرش فرشته زندگی می‌کند. آن‌ها توسط چک بانکی، به تازگی موفق به خرید خانه‌ای کوچک شده‌اند. این در حالی‌ست که مشکلات غیر قابل پیش‌بینی زندگیشان را دستخوش تغییر خواهد کرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حق سکوت