بیوگرافی کامل محمد عسگری

متن کامل بیوگرافی محمد عسگری

«محمد عسگری» در آثاری همچون «حق سکوت»، «قصر شیرین»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «ربوده شده»، «امروز»، «محمد رسول الله(ص)»، «نشانی»، «خدا نزدیک است»، «شب به خیر غریبه»، «پوتین»، «برزخی‌ها»، «تنگه ابوقریب»، «سکوت رعنا»، «آتیش بازی»، «چند متر مکعب عشق»، «پرویز»، «راز دشت تاران»، «سهند دریا»، «نوار زرد»، «طالع سعد»، «شرط اول»، «ناپدید شدن» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه فیلمبرداری»، «میکس»، «آکسسوار»، «دستیار دکور»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد عسگری

«محمد عسگری» در آثاری همچون «حق سکوت»، «قصر شیرین»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «ربوده شده»، «امروز»، «محمد رسول الله(ص)»، «نشانی»، «خدا نزدیک است»، «شب به خیر غریبه»، «پوتین»، «برزخی‌ها»، «تنگه ابوقریب»، «سکوت رعنا»، «آتیش بازی»، «چند متر مکعب عشق»، «پرویز»، «راز دشت تاران»، «سهند دریا»، «نوار زرد»، «طالع سعد»، «شرط اول»، «ناپدید شدن» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه فیلمبرداری»، «میکس»، «آکسسوار»، «دستیار دکور»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1361
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
7.6
1396
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1392
6.9
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.2
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.2
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد عسگری