دختری فریاد می‌کشد (1340)

102 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1340/11/25
کارگردان: خسرو پرویزی

مریم (نارملا) دختری‌ست که پدرش مصطفی خان ایلچی (توروس) به دلیل ورشکستگی قصد دارد که او را به عقد پیرمرد ثروتمندی درآورد. مریم از خانه فرار می‌کند و در راه با شریف (محمدعلی فردین) کشتی‌گیری که او را ازدست مزاحمین خیابانی نجات داده، آشنا می‌شود. شریف مریم را به خانه نزد مادرش می‌برد. با چاپ شدن آگهی گم شدن مریم در روزنامه، مادر شریف مریم را از خانه بیرون می‌کند. مریم طی آشنایی با دختری نابینا سرگذشت دیگری برای خود رقم می‌زند.

مریم (نارملا) دختری‌ست که پدرش مصطفی خان ایلچی (توروس) به دلیل ورشکستگی قصد دارد که او را به عقد پیرمرد ثروتمندی درآورد. مریم از خانه فرار می‌کند و در راه با شریف (محمدعلی فردین) کشتی‌گیری که او را ازدست مزاحمین خیابانی نجات داده، آشنا می‌شود. شریف مریم را به خانه نزد مادرش می‌برد. با چاپ شدن آگهی گم شدن مریم در روزنامه، مادر شریف مریم را از خانه بیرون می‌کند. مریم طی آشنایی با دختری نابینا سرگذشت دیگری برای خود رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم دختری فریاد می‌کشد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

مریم (نارملا) دختری‌ست که پدرش مصطفی خان ایلچی (توروس) به دلیل ورشکستگی قصد دارد که او را به عقد پیرمرد ثروتمندی درآورد. مریم از خانه فرار می‌کند و در راه با شریف (محمدعلی فردین) کشتی‌گیری که او را ازدست مزاحمین خیابانی نجات داده، آشنا می‌شود. شریف مریم را به خانه نزد مادرش می‌برد. با چاپ شدن آگهی گم شدن مریم در روزنامه، مادر شریف مریم را از خانه بیرون می‌کند. مریم طی آشنایی با دختری نابینا سرگذشت دیگری برای خود رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دختری فریاد می‌کشد

آخرین مشارکت های کاربران