خانه ابری (1366)

108 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1366/07/09

«امیر» که به علت اعتیاد چهار سال را در زندان سپری کرده پس از بازگشت از زندان به دنبال کار است اما کاری پیدا نمی کند. «نرگس» همسر او که به تنهایی در این چهار سال از سه فرزند خود نگهداری کرده نیز او را نمی پذیرد اما در نهایت به خاطر علاقه‌ی فرزندان به پدرشان دوباره با امیر زندگی می کند. «خسرو خان» که رییس یک شبکه قاچاق است و از امیر پول زیادی طلب دارد سعی می کند که دوباره امیر را به این راه بکشاند. امیر در کشاکش این ماجرا دچار تردید می شود.

«امیر» که به علت اعتیاد چهار سال را در زندان سپری کرده پس از بازگشت از زندان به دنبال کار است اما کاری پیدا نمی کند. «نرگس» همسر او که به تنهایی در این چهار سال از سه فرزند خود نگهداری کرده نیز او را نمی پذیرد اما در نهایت به خاطر علاقه‌ی فرزندان به پدرشان دوباره با امیر زندگی می کند. «خسرو خان» که رییس یک شبکه قاچاق است و از امیر پول زیادی طلب دارد سعی می کند که دوباره امیر را به این راه بکشاند. امیر در کشاکش این ماجرا دچار تردید می شود.

سایر اطلاعات فیلم خانه ابری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

108 دقیقه

داستان

«امیر» که به علت اعتیاد چهار سال را در زندان سپری کرده پس از بازگشت از زندان به دنبال کار است اما کاری پیدا نمی کند. «نرگس» همسر او که به تنهایی در این چهار سال از سه فرزند خود نگهداری کرده نیز او را نمی پذیرد اما در نهایت به خاطر علاقه‌ی فرزندان به پدرشان دوباره با امیر زندگی می کند. «خسرو خان» که رییس یک شبکه قاچاق است و از امیر پول زیادی طلب دارد سعی می کند که دوباره امیر را به این راه بکشاند. امیر در کشاکش این ماجرا دچار تردید می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خانه ابری