بیوگرافی کامل علی باقری

متن کامل بیوگرافی علی باقری

«علی باقری» در آثاری همچون «از تهران تا بهشت»، «مرد نامریی»، «خانه ابری»، «صاعقه»، «صدای صحرا»، «تیغ و ابریشم»، «باشو غریبه کوچک»، «دونده»، «اشباح»، «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی باقری

«علی باقری» در آثاری همچون «از تهران تا بهشت»، «مرد نامریی»، «خانه ابری»، «صاعقه»، «صدای صحرا»، «تیغ و ابریشم»، «باشو غریبه کوچک»، «دونده»، «اشباح»، «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1391
0.0
1374
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1364
7.8
1364
7.8
1361
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی باقری

آخرین مشارکت های کاربران