مسافر غریب (1372)

96 دقیقه
تاریخ اکران: 1372/01/01

دو برادر به نام‌های محمد و محمود به جبهه می‌روند. پس از مدتی خبر به شهادت رسیدن محمد و مفقودالاثر شدن محمود خانواده را مغموم می‌کند. زهرا همسر محمد که پرستار است تمام وقت خود را وقف مجروحین و پرستاری از مادر محمد می‌کند. تا اینکه با رسیدن خبری از اسرای عراقی زندگی زهرا رنگی دیگر می‌گیرد.

دو برادر به نام‌های محمد و محمود به جبهه می‌روند. پس از مدتی خبر به شهادت رسیدن محمد و مفقودالاثر شدن محمود خانواده را مغموم می‌کند. زهرا همسر محمد که پرستار است تمام وقت خود را وقف مجروحین و پرستاری از مادر محمد می‌کند. تا اینکه با رسیدن خبری از اسرای عراقی زندگی زهرا رنگی دیگر می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم مسافر غریب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

دو برادر به نام‌های محمد و محمود به جبهه می‌روند. پس از مدتی خبر به شهادت رسیدن محمد و مفقودالاثر شدن محمود خانواده را مغموم می‌کند. زهرا همسر محمد که پرستار است تمام وقت خود را وقف مجروحین و پرستاری از مادر محمد می‌کند. تا اینکه با رسیدن خبری از اسرای عراقی زندگی زهرا رنگی دیگر می‌گیرد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مسافر غریب