بیوگرافی کامل رزا آرایش

متن کامل بیوگرافی رزا آرایش

«رزا آرایش» در آثاری همچون «تردید»، «شام عروسی»، «آیه‌‌های زمینی»، «رأی باز»، «نیمه پنهان»، «جان سخت»، «حرفه ای»، «مسافر غریب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رزا آرایش

«رزا آرایش» در آثاری همچون «تردید»، «شام عروسی»، «آیه‌‌های زمینی»، «رأی باز»، «نیمه پنهان»، «جان سخت»، «حرفه ای»، «مسافر غریب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رزا آرایش