لنگرگاه (1368)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/02/17

دو برادر در جریان دعوا با پدر خود از خانه می گریزند و به بندر عباس می روند. آن ها با خرید و فروش کالای قاچاق زندگی می کنند و با یک قاچاقچی هرویین به نام موسی آشنا می شوند. این شروع حوادث برای زندگی دو برادر است.

دو برادر در جریان دعوا با پدر خود از خانه می گریزند و به بندر عباس می روند. آن ها با خرید و فروش کالای قاچاق زندگی می کنند و با یک قاچاقچی هرویین به نام موسی آشنا می شوند. این شروع حوادث برای زندگی دو برادر است.

سایر اطلاعات فیلم لنگرگاه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

دو برادر در جریان دعوا با پدر خود از خانه می گریزند و به بندر عباس می روند. آن ها با خرید و فروش کالای قاچاق زندگی می کنند و با یک قاچاقچی هرویین به نام موسی آشنا می شوند. این شروع حوادث برای زندگی دو برادر است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لنگرگاه