بیوگرافی کامل محمد حبیبیان

متن کامل بیوگرافی محمد حبیبیان

«محمد حبیبیان» در آثاری همچون «مصائب شیرین 2»، «سهیلا شماره 17»، «روغن مار»، «چ»، «جایی برای زندگی»، «شمعی در باد»، «بمانی»، «مصائب شیرین» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد حبیبیان

«محمد حبیبیان» در آثاری همچون «مصائب شیرین 2»، «سهیلا شماره 17»، «روغن مار»، «چ»، «جایی برای زندگی»، «شمعی در باد»، «بمانی»، «مصائب شیرین» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد حبیبیان

آخرین مشارکت های کاربران