خوش‌خیال (اکران نشده)

103 دقیقه
کارگردان: مهران تاییدی

سه دوست به قصد پولدارشدن به تهران می روند ولی از میان آن ها تنها یکی موفق می شود. سال‌ها بعد «سراج» که تهیه کننده ی سینما شده است به زادگاهش باز می‌گردد تا مقدمات ساخت فیلمی را فراهم کند. او با دو دوست دیگر خود روبه رو می شود. «مهدی» که بعد ازفوت همسرش در وضعیت نابه سامانی است از سراج کمک می خواهد. اما سراج به رغم وعده هایی که داده به قولش وفا نمی‌کند. مهدی عاجزانه به دنبال راه حلی برای خلاصی از وضعیت خود است.

سه دوست به قصد پولدارشدن به تهران می روند ولی از میان آن ها تنها یکی موفق می شود. سال‌ها بعد «سراج» که تهیه کننده ی سینما شده است به زادگاهش باز می‌گردد تا مقدمات ساخت فیلمی را فراهم کند. او با دو دوست دیگر خود روبه رو می شود. «مهدی» که بعد ازفوت همسرش در وضعیت نابه سامانی است از سراج کمک می خواهد. اما سراج به رغم وعده هایی که داده به قولش وفا نمی‌کند. مهدی عاجزانه به دنبال راه حلی برای خلاصی از وضعیت خود است.

سایر اطلاعات فیلم خوش‌خیال

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

سه دوست به قصد پولدارشدن به تهران می روند ولی از میان آن ها تنها یکی موفق می شود. سال‌ها بعد «سراج» که تهیه کننده ی سینما شده است به زادگاهش باز می‌گردد تا مقدمات ساخت فیلمی را فراهم کند. او با دو دوست دیگر خود روبه رو می شود. «مهدی» که بعد ازفوت همسرش در وضعیت نابه سامانی است از سراج کمک می خواهد. اما سراج به رغم وعده هایی که داده به قولش وفا نمی‌کند. مهدی عاجزانه به دنبال راه حلی برای خلاصی از وضعیت خود است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خوش‌خیال