بیوگرافی کامل رضا غفوری

متن کامل بیوگرافی رضا غفوری

«رضا غفوری» در آثاری همچون «پرنده باز»، «سحرگاه پیروزی»، «فرار بزرگ»، «شمارش معکوس»، «پشت دیوار شب»، «دایره سرخ»، «لبه تیغ»، «خوش‌خیال»، «مسافران»، «دو سرنوشت»، «آخرین بازی»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «شیرین و فرهاد» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا غفوری

«رضا غفوری» در آثاری همچون «پرنده باز»، «سحرگاه پیروزی»، «فرار بزرگ»، «شمارش معکوس»، «پشت دیوار شب»، «دایره سرخ»، «لبه تیغ»، «خوش‌خیال»، «مسافران»، «دو سرنوشت»، «آخرین بازی»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «شیرین و فرهاد» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1378
7.0
1376
0.0
1376
7.0
1376
7.0
1374
7.0
1371
0.0
1371
7.2
1369
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
5.4
1392
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا غفوری