بیوگرافی کامل داود عرب

متن کامل بیوگرافی داود عرب

«داود عرب» در آثاری همچون «خوش‌خیال»، «افسون»، «مشت»، «تاراج»، «هشتمین روز هفته»، «اوینار»، «خواستگاری»، «مرگ گرگ‌ها»، «مرد هزار لبخند»، «گرفتار»، «قانون»، «ماموریت آقای شادی»، «قربانی»، «دندان مار»، «طپش»، «بهار در پاییز»، «مدرک جرم»، «پایگاه جهنمی»، «یک روز گرم»، «پرونده»، «تفنگدار»، «ملخ زدگان»، «انفجار»، «خونبارش»، «مریم و مانی»، «جای امن»، «صمد در راه اژدها»، «عنتر و منتر»، «خداحافظ کوچولو»، «فراش‌باشی»، «نازنین»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مرگ در باران»، «طاهر»، «جنوبی»، «خانه به دوشان»، «قوز بالا قوز»، «دیدار در استانبول»، «آبشار طلا»، «فتنه چکمه‌پوش»، «سه جوانمرد»، «آتش بس2» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق»، «سینه‌موبیل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود عرب

«داود عرب» در آثاری همچون «خوش‌خیال»، «افسون»، «مشت»، «تاراج»، «هشتمین روز هفته»، «اوینار»، «خواستگاری»، «مرگ گرگ‌ها»، «مرد هزار لبخند»، «گرفتار»، «قانون»، «ماموریت آقای شادی»، «قربانی»، «دندان مار»، «طپش»، «بهار در پاییز»، «مدرک جرم»، «پایگاه جهنمی»، «یک روز گرم»، «پرونده»، «تفنگدار»، «ملخ زدگان»، «انفجار»، «خونبارش»، «مریم و مانی»، «جای امن»، «صمد در راه اژدها»، «عنتر و منتر»، «خداحافظ کوچولو»، «فراش‌باشی»، «نازنین»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مرگ در باران»، «طاهر»، «جنوبی»، «خانه به دوشان»، «قوز بالا قوز»، «دیدار در استانبول»، «آبشار طلا»، «فتنه چکمه‌پوش»، «سه جوانمرد»، «آتش بس2» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق»، «سینه‌موبیل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1371
7.0
1367
0.0
1364
6.8
1363
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
7.1
1368
7.0
1364
7.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
0.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.1
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود عرب