گربه آوازخوان (1370)

86 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1370/05/03
کارگردان: کامبوزیا پرتوی

پدر «حسنی» و «گلدونه» از فرط تنگدستی بچه‌ها را در پرورشگاه می‌گذارد به امید این که پس از ثروتمند شدن به دنبال آن ها بیاید. بعد از این‌که قرار می‌شود گلدونه به خانواده ای سپرده شود خواهر و برادر تصمیم به فرار از پرورشگاه می‌گیرند. آن ها به دنبال خانه‌ی پدری خود هستند که ناگهان با«گربه لاته» روبه رو می‌شوند. گربه لاته پس از شنیدن سرگذشت آن ها با گربه های دیگر تصمیم می‌گیرند که به آن ها کمک کنند و حوادثی را در میان رقم می زنند.

پدر «حسنی» و «گلدونه» از فرط تنگدستی بچه‌ها را در پرورشگاه می‌گذارد به امید این که پس از ثروتمند شدن به دنبال آن ها بیاید. بعد از این‌که قرار می‌شود گلدونه به خانواده ای سپرده شود خواهر و برادر تصمیم به فرار از پرورشگاه می‌گیرند. آن ها به دنبال خانه‌ی پدری خود هستند که ناگهان با«گربه لاته» روبه رو می‌شوند. گربه لاته پس از شنیدن سرگذشت آن ها با گربه های دیگر تصمیم می‌گیرند که به آن ها کمک کنند و حوادثی را در میان رقم می زنند.

سایر اطلاعات فیلم گربه آوازخوان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

پدر «حسنی» و «گلدونه» از فرط تنگدستی بچه‌ها را در پرورشگاه می‌گذارد به امید این که پس از ثروتمند شدن به دنبال آن ها بیاید. بعد از این‌که قرار می‌شود گلدونه به خانواده ای سپرده شود خواهر و برادر تصمیم به فرار از پرورشگاه می‌گیرند. آن ها به دنبال خانه‌ی پدری خود هستند که ناگهان با«گربه لاته» روبه رو می‌شوند. گربه لاته پس از شنیدن سرگذشت آن ها با گربه های دیگر تصمیم می‌گیرند که به آن ها کمک کنند و حوادثی را در میان رقم می زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گربه آوازخوان

آخرین مشارکت های کاربران