تاریخ اکران: 1355/05/06
کارگردان: داریوش کوشان

«شیرین»(لیلا فروهر) و برادرش«فرخ»(فرخ ساجدی) توسط مباشرانشان«محمود»(محسن مهدوی) و «قاسم»(جهانگیر فروهر) به اعتیاد کشیده شده اند. محمود مسبب مرگ پدر آن‌ها بوده و حالا قصد تصاحب ثروتشان را دارد. «علی»(داریوش معینی) که به تازگی با آن ها آشنا شده به کمکشان می‌رود. در همین زمان قاسم و محمود با هم اختلاف پیدا می‌کنند و قاسم پرده از راز قتل پدرشان توسط محمود بر می‌دارد. شیرین و فرخ با هم‌کاری علی سبب‌اتفاقاتی برای محمود می‌شوند. زندگی برای آن‌ها شکل دیگری پیدا می‌کند.

«شیرین»(لیلا فروهر) و برادرش«فرخ»(فرخ ساجدی) توسط مباشرانشان«محمود»(محسن مهدوی) و «قاسم»(جهانگیر فروهر) به اعتیاد کشیده شده اند. محمود مسبب مرگ پدر آن‌ها بوده و حالا قصد تصاحب ثروتشان را دارد. «علی»(داریوش معینی) که به تازگی با آن ها آشنا شده به کمکشان می‌رود. در همین زمان قاسم و محمود با هم اختلاف پیدا می‌کنند و قاسم پرده از راز قتل پدرشان توسط محمود بر می‌دارد. شیرین و فرخ با هم‌کاری علی سبب‌اتفاقاتی برای محمود می‌شوند. زندگی برای آن‌ها شکل دیگری پیدا می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم گل خشخاش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«شیرین»(لیلا فروهر) و برادرش«فرخ»(فرخ ساجدی) توسط مباشرانشان«محمود»(محسن مهدوی) و «قاسم»(جهانگیر فروهر) به اعتیاد کشیده شده اند. محمود مسبب مرگ پدر آن‌ها بوده و حالا قصد تصاحب ثروتشان را دارد. «علی»(داریوش معینی) که به تازگی با آن ها آشنا شده به کمکشان می‌رود. در همین زمان قاسم و محمود با هم اختلاف پیدا می‌کنند و قاسم پرده از راز قتل پدرشان توسط محمود بر می‌دارد. شیرین و فرخ با هم‌کاری علی سبب‌اتفاقاتی برای محمود می‌شوند. زندگی برای آن‌ها شکل دیگری پیدا می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گل خشخاش