عروس دهکده (1341)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1341/10/06
کارگردان: ناصر ملک‌مطیعی

«مددعلی»(ناصر ملک مطیعی) و «رعنا»(فرانک میرقهاری) به یکدیگر علاقه دارند اما خانواده ی رعنا مخالف این ازدواج هستند و رعنا را به شخص دیگری می دهند. در روز عروسی مالک روستا «زرین تاج»(شهلا ریاحی) به آن ها کمک می کند که با یکدیگر فرار کرده و خانواده ی آن ها را راضی می کند. او به ممد علی زمینی می دهد اما پسرش «جهانگیر» پس از فوت مادرش به ایران برمی گردد و از این مساله آشفته می شود. درگیری بین جهانگیر و مددعلی تا آتش زدن خرمن های زمین ادامه پیدا می کند.

«مددعلی»(ناصر ملک مطیعی) و «رعنا»(فرانک میرقهاری) به یکدیگر علاقه دارند اما خانواده ی رعنا مخالف این ازدواج هستند و رعنا را به شخص دیگری می دهند. در روز عروسی مالک روستا «زرین تاج»(شهلا ریاحی) به آن ها کمک می کند که با یکدیگر فرار کرده و خانواده ی آن ها را راضی می کند. او به ممد علی زمینی می دهد اما پسرش «جهانگیر» پس از فوت مادرش به ایران برمی گردد و از این مساله آشفته می شود. درگیری بین جهانگیر و مددعلی تا آتش زدن خرمن های زمین ادامه پیدا می کند.

سایر اطلاعات فیلم عروس دهکده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«مددعلی»(ناصر ملک مطیعی) و «رعنا»(فرانک میرقهاری) به یکدیگر علاقه دارند اما خانواده ی رعنا مخالف این ازدواج هستند و رعنا را به شخص دیگری می دهند. در روز عروسی مالک روستا «زرین تاج»(شهلا ریاحی) به آن ها کمک می کند که با یکدیگر فرار کرده و خانواده ی آن ها را راضی می کند. او به ممد علی زمینی می دهد اما پسرش «جهانگیر» پس از فوت مادرش به ایران برمی گردد و از این مساله آشفته می شود. درگیری بین جهانگیر و مددعلی تا آتش زدن خرمن های زمین ادامه پیدا می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عروس دهکده