تاریخ اکران: 1368/11/04
کارگردان: جمشید ملک پور

«نخلو» برای تامین معاش خانواده به دریا می رود اما در دریا بر اثر تنهایی و غربت دچار باد سرخ می‌شود. همسرش«شروره»(شهلا میربختیار) با کمک بابای زار جزیره تلاش می کند او را از دست بادهای مرموز رها سازد اما این ماجرا باعث می شود که او نیز دچار سردرگمی شود.

«نخلو» برای تامین معاش خانواده به دریا می رود اما در دریا بر اثر تنهایی و غربت دچار باد سرخ می‌شود. همسرش«شروره»(شهلا میربختیار) با کمک بابای زار جزیره تلاش می کند او را از دست بادهای مرموز رها سازد اما این ماجرا باعث می شود که او نیز دچار سردرگمی شود.

سایر اطلاعات فیلم باد سرخ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

«نخلو» برای تامین معاش خانواده به دریا می رود اما در دریا بر اثر تنهایی و غربت دچار باد سرخ می‌شود. همسرش«شروره»(شهلا میربختیار) با کمک بابای زار جزیره تلاش می کند او را از دست بادهای مرموز رها سازد اما این ماجرا باعث می شود که او نیز دچار سردرگمی شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل باد سرخ