بیوگرافی کامل توران مهرزاد

متن کامل بیوگرافی توران مهرزاد

«توران مهرزاد» در آثاری همچون «پرواز در قفس»، «قرمز»، «پری»، «دل‌شدگان»، «همه یک ملت»، «هامون»، «باد سرخ»، «مکافات»، «میهمانی خصوصی»، «برزخی‌ها»، «خط قرمز»، «شب آفتابی»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «کنیز»، «عیالوار»، «لج و لج‌بازی»، «تخت‌خواب سه‌نفره»، «فتانه»، «تنگه اژدها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی توران مهرزاد

«توران مهرزاد» در آثاری همچون «پرواز در قفس»، «قرمز»، «پری»، «دل‌شدگان»، «همه یک ملت»، «هامون»، «باد سرخ»، «مکافات»، «میهمانی خصوصی»، «برزخی‌ها»، «خط قرمز»، «شب آفتابی»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «کنیز»، «عیالوار»، «لج و لج‌بازی»، «تخت‌خواب سه‌نفره»، «فتانه»، «تنگه اژدها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های توران مهرزاد

آخرین مشارکت های کاربران