دوران سربی (1368)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/09/15
کارگردان: خسرو معصومی

«جان‌برار»(سیامک اطلسی) با اسبی که از پسرعمویش کرایه کرده است برای فروش زغال به شهر می برد. همسرش«گوهر»(مهرانه مهین‌ترابی) احتیاج به عمل سزارین دارد. او به شهر می رود تا گاو را با اسب تاخت بزند و«اسماعیل» پسرش را به مراقبت از گاو و خانه در روستا رها می‌کند. اسب فروخته می‌شود و گاو در روستا طعمه ی خرس. جان‌برار با شکایت پسرعموی اش به زندان می‌افتد و با شرط این‌که بدهی‌اش را به اقساط بپردازد از زندان آزاد می‌شود. جان‌برار که به تنهایی توان تامین خرج خانه را ندارد مانع رفتن اسماعیل به مدرسه می‌شود اما اتفاقی مسیر زندگی آن ها را تغییر می‌دهد.

«جان‌برار»(سیامک اطلسی) با اسبی که از پسرعمویش کرایه کرده است برای فروش زغال به شهر می برد. همسرش«گوهر»(مهرانه مهین‌ترابی) احتیاج به عمل سزارین دارد. او به شهر می رود تا گاو را با اسب تاخت بزند و«اسماعیل» پسرش را به مراقبت از گاو و خانه در روستا رها می‌کند. اسب فروخته می‌شود و گاو در روستا طعمه ی خرس. جان‌برار با شکایت پسرعموی اش به زندان می‌افتد و با شرط این‌که بدهی‌اش را به اقساط بپردازد از زندان آزاد می‌شود. جان‌برار که به تنهایی توان تامین خرج خانه را ندارد مانع رفتن اسماعیل به مدرسه می‌شود اما اتفاقی مسیر زندگی آن ها را تغییر می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم دوران سربی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

«جان‌برار»(سیامک اطلسی) با اسبی که از پسرعمویش کرایه کرده است برای فروش زغال به شهر می برد. همسرش«گوهر»(مهرانه مهین‌ترابی) احتیاج به عمل سزارین دارد. او به شهر می رود تا گاو را با اسب تاخت بزند و«اسماعیل» پسرش را به مراقبت از گاو و خانه در روستا رها می‌کند. اسب فروخته می‌شود و گاو در روستا طعمه ی خرس. جان‌برار با شکایت پسرعموی اش به زندان می‌افتد و با شرط این‌که بدهی‌اش را به اقساط بپردازد از زندان آزاد می‌شود. جان‌برار که به تنهایی توان تامین خرج خانه را ندارد مانع رفتن اسماعیل به مدرسه می‌شود اما اتفاقی مسیر زندگی آن ها را تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دوران سربی