بیوگرافی کامل ملیحه نظری

متن کامل بیوگرافی ملیحه نظری

«ملیحه نظری» در آثاری همچون «ستاره قطبی»، «جایی برای زندگی»، «ستاره‌های سربی»، «خانه‌ای روی آب»، «قطعه ناتمام»، «بوی کافور، عطر یاس»، «درخت گلابی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «سرعت»، «مرد آفتابی»، «شاخ گاو»، «مادرم گیسو»، «طالع سعد»، «روزهای خوب زندگی»، «جای امن»، «تابع قانون»، «آواز تهران»، «قرق»، «تا مرز دیدار»، «زیر بام های شهر»، «مرگ پلنگ»، «آخرین پرواز»، «دستمزد»، «دوران سربی»، «سرزمین آرزوها»، «کانی‌مانگا»، «روزهای انتظار»، «مادیان»، «توهم»، «آن سوی مه»، «زنجیرهای ابریشمی»، «بند»، «سایه‌های بلند باد»، «در امتداد شب»، «کلاغ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه نظری

«ملیحه نظری» در آثاری همچون «ستاره قطبی»، «جایی برای زندگی»، «ستاره‌های سربی»، «خانه‌ای روی آب»، «قطعه ناتمام»، «بوی کافور، عطر یاس»، «درخت گلابی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «سرعت»، «مرد آفتابی»، «شاخ گاو»، «مادرم گیسو»، «طالع سعد»، «روزهای خوب زندگی»، «جای امن»، «تابع قانون»، «آواز تهران»، «قرق»، «تا مرز دیدار»، «زیر بام های شهر»، «مرگ پلنگ»، «آخرین پرواز»، «دستمزد»، «دوران سربی»، «سرزمین آرزوها»، «کانی‌مانگا»، «روزهای انتظار»، «مادیان»، «توهم»، «آن سوی مه»، «زنجیرهای ابریشمی»، «بند»، «سایه‌های بلند باد»، «در امتداد شب»، «کلاغ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه نظری