بیوگرافی کامل ملیحه نظری

متن کامل بیوگرافی ملیحه نظری

«ملیحه نظری» در آثاری همچون «ستاره قطبی»، «جایی برای زندگی»، «ستاره‌های سربی»، «خانه‌ای روی آب»، «قطعه ناتمام»، «بوی کافور، عطر یاس»، «درخت گلابی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «سرعت»، «طالع سعد»، «مرد آفتابی»، «شاخ گاو»، «مادرم گیسو»، «روزهای خوب زندگی»، «جای امن»، «تابع قانون»، «قرق»، «آواز تهران»، «تا مرز دیدار»، «زیر بام های شهر»، «مرگ پلنگ»، «آخرین پرواز»، «دستمزد»، «دوران سربی»، «کانی‌مانگا»، «سرزمین آرزوها»، «روزهای انتظار»، «مادیان»، «توهم»، «آن سوی مه»، «زنجیرهای ابریشمی»، «بند»، «سایه‌های بلند باد»، «کلاغ»، «در امتداد شب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه نظری

«ملیحه نظری» در آثاری همچون «ستاره قطبی»، «جایی برای زندگی»، «ستاره‌های سربی»، «خانه‌ای روی آب»، «قطعه ناتمام»، «بوی کافور، عطر یاس»، «درخت گلابی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «سرعت»، «طالع سعد»، «مرد آفتابی»، «شاخ گاو»، «مادرم گیسو»، «روزهای خوب زندگی»، «جای امن»، «تابع قانون»، «قرق»، «آواز تهران»، «تا مرز دیدار»، «زیر بام های شهر»، «مرگ پلنگ»، «آخرین پرواز»، «دستمزد»، «دوران سربی»، «کانی‌مانگا»، «سرزمین آرزوها»، «روزهای انتظار»، «مادیان»، «توهم»، «آن سوی مه»، «زنجیرهای ابریشمی»، «بند»، «سایه‌های بلند باد»، «کلاغ»، «در امتداد شب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه نظری