بیوگرافی کامل پرویز شاهین‌خو

متن کامل بیوگرافی پرویز شاهین‌خو

«پرویز شاهین‌خو» در آثاری همچون «مسافر»، «صد سال به این سال‌ها»، «ما همه خوبیم»، «بابا عزیز»، «معصومیت از دست رفته»، «تنهاترین سردار»، «فصل پنجم»، «روز واقعه»، «سپید یال»، «باز باران»، «یک‌بار برای همیشه»، «روزی روزگاری»، «تویی که نمی شناختمت»، «مجنون»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «نقش عشق»، «دخترک کنار مرداب»، «دوران سربی»، «پرستار شب»، «روزهای انتظار»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «ماه پیشونی»، «قوز بالا قوز»، «گردش روزگار»، «تنگه اژدها»، «شکار شوهر»، «نیم‌وجبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرویز شاهین‌خو

«پرویز شاهین‌خو» در آثاری همچون «مسافر»، «صد سال به این سال‌ها»، «ما همه خوبیم»، «بابا عزیز»، «معصومیت از دست رفته»، «تنهاترین سردار»، «فصل پنجم»، «روز واقعه»، «سپید یال»، «باز باران»، «یک‌بار برای همیشه»، «روزی روزگاری»، «تویی که نمی شناختمت»، «مجنون»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «نقش عشق»، «دخترک کنار مرداب»، «دوران سربی»، «پرستار شب»، «روزهای انتظار»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «ماه پیشونی»، «قوز بالا قوز»، «گردش روزگار»، «تنگه اژدها»، «شکار شوهر»، «نیم‌وجبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرویز شاهین‌خو

آخرین مشارکت های کاربران