تاریخ اکران: 1367/02/21
کارگردان: خسرو ملکان

دانشجویی به نام جواد در حال پخش اعلامیه مورد اثابت گلوله‌ی ماموران امنیتی قرار می‌گیرد. او با پنهان شدن در بارگیر یک وانت از مهلکه می‌گریزد و با حمید آشنا می‌شود. چندی بعد حمید نیز به گروه سیاسی ضد رژیم که جواد عضو آن است، می‌پیوندد و هر دو درگیر ماجراهایی تازه می شوند.

دانشجویی به نام جواد در حال پخش اعلامیه مورد اثابت گلوله‌ی ماموران امنیتی قرار می‌گیرد. او با پنهان شدن در بارگیر یک وانت از مهلکه می‌گریزد و با حمید آشنا می‌شود. چندی بعد حمید نیز به گروه سیاسی ضد رژیم که جواد عضو آن است، می‌پیوندد و هر دو درگیر ماجراهایی تازه می شوند.

سایر اطلاعات فیلم زمزمه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

دانشجویی به نام جواد در حال پخش اعلامیه مورد اثابت گلوله‌ی ماموران امنیتی قرار می‌گیرد. او با پنهان شدن در بارگیر یک وانت از مهلکه می‌گریزد و با حمید آشنا می‌شود. چندی بعد حمید نیز به گروه سیاسی ضد رژیم که جواد عضو آن است، می‌پیوندد و هر دو درگیر ماجراهایی تازه می شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زمزمه