تاریخ اکران: 1358/09/28
کارگردان: غلامحسین لطفی

«داود»(پرویز فنی‌زاده) برای آرتیست‌شدن به تهران و به محل اجتماع سیاهی لشکرهای فیلم فارسی می‌رود. او در اتاق دو نفر از این سیاهی لشکرها می‌ماند. «احمد آرتیست»(قدرت‌الله دلاوری) به او قول می‌دهد تا برایش کاری کند و او را به آرزویش که همبازی شدن مقابل «آقابیک» است برساند. اما شرایط به همین وضع نمی‌ماند. پول های داود تمام می‌شود و او سرخورده و مستاصل در کنار بقیه‌ی سیاهی لشکرها به انتظار می‌ماند.

«داود»(پرویز فنی‌زاده) برای آرتیست‌شدن به تهران و به محل اجتماع سیاهی لشکرهای فیلم فارسی می‌رود. او در اتاق دو نفر از این سیاهی لشکرها می‌ماند. «احمد آرتیست»(قدرت‌الله دلاوری) به او قول می‌دهد تا برایش کاری کند و او را به آرزویش که همبازی شدن مقابل «آقابیک» است برساند. اما شرایط به همین وضع نمی‌ماند. پول های داود تمام می‌شود و او سرخورده و مستاصل در کنار بقیه‌ی سیاهی لشکرها به انتظار می‌ماند.

سایر اطلاعات فیلم سرخپوست‌ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«داود»(پرویز فنی‌زاده) برای آرتیست‌شدن به تهران و به محل اجتماع سیاهی لشکرهای فیلم فارسی می‌رود. او در اتاق دو نفر از این سیاهی لشکرها می‌ماند. «احمد آرتیست»(قدرت‌الله دلاوری) به او قول می‌دهد تا برایش کاری کند و او را به آرزویش که همبازی شدن مقابل «آقابیک» است برساند. اما شرایط به همین وضع نمی‌ماند. پول های داود تمام می‌شود و او سرخورده و مستاصل در کنار بقیه‌ی سیاهی لشکرها به انتظار می‌ماند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سرخپوست‌ها