بیوگرافی کامل غلام

متن کامل بیوگرافی غلام

« غلام» در آثاری همچون «شام آخر»، «عبور از مرز شب»، «سرخپوست‌ها»، «تشنه باران»، «تکیه بر باد»، «مرثیه»، «فریاد زیر آب»، «شب زخمی»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «هم‌کلاس»، «بت‌شکن»، «پیش‌کسوت»، «عنتر و منتر»، «چلچراغ»، «خانه خراب»، «همت»، «کمین»، «شب غریبان»، «ذبیح»، «فاصله»، «الکی‌خوش»، «مروارید»، «محبوب بچه‌ها»، «گدای میلیونر»، «غریبه»، «صمد و فولادزره دیو»، «عمو یادگار»، «مردان سحر»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «پهلوان مفرد»، «حقه بازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام

« غلام» در آثاری همچون «شام آخر»، «عبور از مرز شب»، «سرخپوست‌ها»، «تشنه باران»، «تکیه بر باد»، «مرثیه»، «فریاد زیر آب»، «شب زخمی»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «هم‌کلاس»، «بت‌شکن»، «پیش‌کسوت»، «عنتر و منتر»، «چلچراغ»، «خانه خراب»، «همت»، «کمین»، «شب غریبان»، «ذبیح»، «فاصله»، «الکی‌خوش»، «مروارید»، «محبوب بچه‌ها»، «گدای میلیونر»، «غریبه»، «صمد و فولادزره دیو»، «عمو یادگار»، «مردان سحر»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «پهلوان مفرد»، «حقه بازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام