بیوگرافی کامل غلام

متن کامل بیوگرافی غلام

« غلام» در آثاری همچون «شام آخر»، «سرخپوست‌ها»، «تشنه باران»، «عبور از مرز شب»، «تکیه بر باد»، «هم‌کلاس»، «مرثیه»، «فریاد زیر آب»، «شب زخمی»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «پیش‌کسوت»، «عنتر و منتر»، «چلچراغ»، «بت‌شکن»، «کمین»، «شب غریبان»، «ذبیح»، «خانه خراب»، «همت»، «فاصله»، «الکی‌خوش»، «مروارید»، «محبوب بچه‌ها»، «گدای میلیونر»، «صمد و فولادزره دیو»، «غریبه»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «پهلوان مفرد»، «عمو یادگار»، «مردان سحر»، «حقه بازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام

« غلام» در آثاری همچون «شام آخر»، «سرخپوست‌ها»، «تشنه باران»، «عبور از مرز شب»، «تکیه بر باد»، «هم‌کلاس»، «مرثیه»، «فریاد زیر آب»، «شب زخمی»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «پیش‌کسوت»، «عنتر و منتر»، «چلچراغ»، «بت‌شکن»، «کمین»، «شب غریبان»، «ذبیح»، «خانه خراب»، «همت»، «فاصله»، «الکی‌خوش»، «مروارید»، «محبوب بچه‌ها»، «گدای میلیونر»، «صمد و فولادزره دیو»، «غریبه»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «پهلوان مفرد»، «عمو یادگار»، «مردان سحر»، «حقه بازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام