بیوگرافی کامل غلام

متن کامل بیوگرافی غلام

« غلام» در آثاری همچون «شام آخر»، «عبور از مرز شب»، «سرخپوست‌ها»، «تشنه باران»، «تکیه بر باد»، «شب زخمی»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «هم‌کلاس»، «مرثیه»، «فریاد زیر آب»، «بت‌شکن»، «پیش‌کسوت»، «عنتر و منتر»، «چلچراغ»، «خانه خراب»، «همت»، «کمین»، «شب غریبان»، «ذبیح»، «فاصله»، «الکی‌خوش»، «محبوب بچه‌ها»، «گدای میلیونر»، «مروارید»، «غریبه»، «صمد و فولادزره دیو»، «عمو یادگار»، «مردان سحر»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «پهلوان مفرد»، «حقه بازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام

« غلام» در آثاری همچون «شام آخر»، «عبور از مرز شب»، «سرخپوست‌ها»، «تشنه باران»، «تکیه بر باد»، «شب زخمی»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «هم‌کلاس»، «مرثیه»، «فریاد زیر آب»، «بت‌شکن»، «پیش‌کسوت»، «عنتر و منتر»، «چلچراغ»، «خانه خراب»، «همت»، «کمین»، «شب غریبان»، «ذبیح»، «فاصله»، «الکی‌خوش»، «محبوب بچه‌ها»، «گدای میلیونر»، «مروارید»، «غریبه»، «صمد و فولادزره دیو»، «عمو یادگار»، «مردان سحر»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «پهلوان مفرد»، «حقه بازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام