تاریخ اکران: 1362/01/01
کارگردان: جمشید حیدری

اواخر سلطنت قاجار است و مردم روستاهای نواحی مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند تا آذوقه ی بیگانگان را تامین کنند. در یکی از روستاهای شمال کشور فردی به نام «الهیار» در برابر این وضعیت ایستادگی می‌کند اما توسط قذاق‌ها دستگیر می‌شود. «سیدمراد»(جمشید مشایخی) برای نجات الهیار با مردم همراه می‌شود و اقداماتی را علیه حکومت آغاز می‌کنند.

اواخر سلطنت قاجار است و مردم روستاهای نواحی مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند تا آذوقه ی بیگانگان را تامین کنند. در یکی از روستاهای شمال کشور فردی به نام «الهیار» در برابر این وضعیت ایستادگی می‌کند اما توسط قذاق‌ها دستگیر می‌شود. «سیدمراد»(جمشید مشایخی) برای نجات الهیار با مردم همراه می‌شود و اقداماتی را علیه حکومت آغاز می‌کنند.

سایر اطلاعات فیلم تفنگدار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

117 دقیقه

داستان

اواخر سلطنت قاجار است و مردم روستاهای نواحی مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند تا آذوقه ی بیگانگان را تامین کنند. در یکی از روستاهای شمال کشور فردی به نام «الهیار» در برابر این وضعیت ایستادگی می‌کند اما توسط قذاق‌ها دستگیر می‌شود. «سیدمراد»(جمشید مشایخی) برای نجات الهیار با مردم همراه می‌شود و اقداماتی را علیه حکومت آغاز می‌کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تفنگدار