بیوگرافی کامل منوچهر افسری

متن کامل بیوگرافی منوچهر افسری

«منوچهر افسری» در آثاری همچون «عاشق»، «سگ‌کشی»، «دشمن»، «قانون»، «طالع سعد»، «بازی با مرگ»، «روز دیدنی»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «بدل»، «رابطه پنهانی»، «ماموریت آقای شادی»، «ساده لوح»، «دو فیلم با یک بلیط»، «بازی تمام شد»، «رنو تهران 29»، «سال‌های خاکستر»، «محموله»، «جهیزیه برای رباب»، «مزدوران»، «ترنج»، «بی‌پناه»، «روزهای انتظار»، «جدال در تاسوکی»، «تیغ و ابریشم»، «جدال»، «طغیان»، «مداربسته»، «گنج»، «نقطه ضعف»، «پیک جنگل»، «زخمه»، «تفنگدار»، «بازجویی یک جنایت»، «عصیانگران»، «پرواز به‌سوی مینو»، «سرنوشت‌سازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر افسری

«منوچهر افسری» در آثاری همچون «عاشق»، «سگ‌کشی»، «دشمن»، «قانون»، «طالع سعد»، «بازی با مرگ»، «روز دیدنی»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «بدل»، «رابطه پنهانی»، «ماموریت آقای شادی»، «ساده لوح»، «دو فیلم با یک بلیط»، «بازی تمام شد»، «رنو تهران 29»، «سال‌های خاکستر»، «محموله»، «جهیزیه برای رباب»، «مزدوران»، «ترنج»، «بی‌پناه»، «روزهای انتظار»، «جدال در تاسوکی»، «تیغ و ابریشم»، «جدال»، «طغیان»، «مداربسته»، «گنج»، «نقطه ضعف»، «پیک جنگل»، «زخمه»، «تفنگدار»، «بازجویی یک جنایت»، «عصیانگران»، «پرواز به‌سوی مینو»، «سرنوشت‌سازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر افسری

آخرین مشارکت های کاربران