بیوگرافی کامل فرهاد محبت

متن کامل بیوگرافی فرهاد محبت

«فرهاد محبت» در آثاری همچون «پناهنده»، «پدر سالار»، «تابع قانون»، «امید»، «آتش پنهان»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «تحفه‌ها»، «عیاران و طراران»، «دادشاه»، «تفنگدار»، «میرزا کوچک‌خان»، «انفجار»، «مسافر شب»، «آب»، «حریص»، «مطرب»، «خاطرخواه»، «ایوالله»، «ستاره فروزان»، «آشیانه خورشید»، «شیطون بلا»، «من مادرم»، «در انتهای ظلمت»، «قلب‌های طلایی»، «خوشگله» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد محبت

«فرهاد محبت» در آثاری همچون «پناهنده»، «پدر سالار»، «تابع قانون»، «امید»، «آتش پنهان»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «تحفه‌ها»، «عیاران و طراران»، «دادشاه»، «تفنگدار»، «میرزا کوچک‌خان»، «انفجار»، «مسافر شب»، «آب»، «حریص»، «مطرب»، «خاطرخواه»، «ایوالله»، «ستاره فروزان»، «آشیانه خورشید»، «شیطون بلا»، «من مادرم»، «در انتهای ظلمت»، «قلب‌های طلایی»، «خوشگله» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد محبت