قصه خیابان دراز (اکران نشده)

82 دقیقه
کارگردان: محسن تقوایی

سایر اطلاعات فیلم قصه خیابان دراز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قصه خیابان دراز

آخرین مشارکت های کاربران