بیوگرافی کامل علی رامز

وفات: 07 دی 1396

متن کامل بیوگرافی علی رامز

«علی رامز» در آثاری همچون «معمای شاه»، «پرویز»، «جستجوگران»، «بانکی‌ّها»، «آسمان پرستاره»، «عروسی مهتاب»، «از بلور خون»، «پول خارجی»، «زرد قناری»، «سازمان 4»، «جنگلبان»، «ملاقات»، «امیرکبیر»، «طهران تهران» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی رامز

«علی رامز» در آثاری همچون «معمای شاه»، «پرویز»، «جستجوگران»، «بانکی‌ّها»، «آسمان پرستاره»، «عروسی مهتاب»، «از بلور خون»، «پول خارجی»، «زرد قناری»، «سازمان 4»، «جنگلبان»، «ملاقات»، «امیرکبیر»، «طهران تهران» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی رامز