بیوگرافی کامل هدایت‌الله نوید

متن کامل بیوگرافی هدایت‌الله نوید

«هدایت‌الله نوید» در آثاری همچون «پرنده آهنین»، «تا مرز دیدار»، «ملاقات»، «بهار»، «صاعقه»، «کیلومتر پنج»، «ملکوت»، «طبیعت بی‌جان»، «یک اتفاق ساده»، «در مسلخ عشق» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هدایت‌الله نوید

«هدایت‌الله نوید» در آثاری همچون «پرنده آهنین»، «تا مرز دیدار»، «ملاقات»، «بهار»، «صاعقه»، «کیلومتر پنج»، «ملکوت»، «طبیعت بی‌جان»، «یک اتفاق ساده»، «در مسلخ عشق» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هدایت‌الله نوید

آخرین مشارکت های کاربران