الموت (اکران نشده)

کارگردان: داریوش مهرجویی

این فیلم بلندِ مستند داستانی که قبل از انقلاب ساخته، در کویر، دیلمان و الموت نیز فیلمبرداری شد. فیلمی درباره‌ی تشیع که به گفته‌ی مهرجویی برای ساخت آن از نظرات ابن سینا، سایر اندیشمندان و فلاسفه استفاده شد. این فیلم که درباره‌ی چیستی تشیع است و در بخش‌هایی از آن در مورد اسماعیلیان نیز صحبت شده، با دکوری ساده و داستانی آزاد و روایتی به دور از پیچیدگی برای تلویزیون ملی ایران ساخته شد اما در جریاناتی گفته شد که راش‌ها گم شده‌اند.

این فیلم بلندِ مستند داستانی که قبل از انقلاب ساخته، در کویر، دیلمان و الموت نیز فیلمبرداری شد. فیلمی درباره‌ی تشیع که به گفته‌ی مهرجویی برای ساخت آن از نظرات ابن سینا، سایر اندیشمندان و فلاسفه استفاده شد. این فیلم که درباره‌ی چیستی تشیع است و در بخش‌هایی از آن در مورد اسماعیلیان نیز صحبت شده، با دکوری ساده و داستانی آزاد و روایتی به دور از پیچیدگی برای تلویزیون ملی ایران ساخته شد اما در جریاناتی گفته شد که راش‌ها گم شده‌اند.

سایر اطلاعات فیلم الموت

حاشیه ها
  • داریوش مهرجویی در مصاحبه‌ای با فریدون جیرانی می‌گوید : «نزدیک به دو سال روی این فیلم زحمت کشیدم اما این فیلم ناپدید شده و پیگیری‌های من به جایی نرسید.»

اطلاعات تکمیلی
داستان

این فیلم بلندِ مستند داستانی که قبل از انقلاب ساخته، در کویر، دیلمان و الموت نیز فیلمبرداری شد. فیلمی درباره‌ی تشیع که به گفته‌ی مهرجویی برای ساخت آن از نظرات ابن سینا، سایر اندیشمندان و فلاسفه استفاده شد. این فیلم که درباره‌ی چیستی تشیع است و در بخش‌هایی از آن در مورد اسماعیلیان نیز صحبت شده، با دکوری ساده و داستانی آزاد و روایتی به دور از پیچیدگی برای تلویزیون ملی ایران ساخته شد اما در جریاناتی گفته شد که راش‌ها گم شده‌اند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل الموت