لاک پشت (1376)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/03/21

«سیاوش»(جمشید هاشم پور) پس از مرگ پسرش بر اثر اعتیاد برای انتقام گرفتن وارد یک باند مواد مخدر می شود. او پس از این‌که رابط تشکیلات را به قتل می رساند درخواست می‌کند که به ملاقات«اسکندری»(فریبرز سمندرپور) ، رییس باند برود.در درگیری‌های که پیش می‌آید او همسرش را نیز از دست می‌دهد. هنگام رفتن به خانه رییس با «ایمانی»(محمود پاک نیت) سرپرست گروه اطلاعات روبه رو می‌شود. ایمانی از او می‌خواهد که با آن‌ها همکاری کند ولی او تنها به انتقام خون پسر و همسرش فکر می کند.

«سیاوش»(جمشید هاشم پور) پس از مرگ پسرش بر اثر اعتیاد برای انتقام گرفتن وارد یک باند مواد مخدر می شود. او پس از این‌که رابط تشکیلات را به قتل می رساند درخواست می‌کند که به ملاقات«اسکندری»(فریبرز سمندرپور) ، رییس باند برود.در درگیری‌های که پیش می‌آید او همسرش را نیز از دست می‌دهد. هنگام رفتن به خانه رییس با «ایمانی»(محمود پاک نیت) سرپرست گروه اطلاعات روبه رو می‌شود. ایمانی از او می‌خواهد که با آن‌ها همکاری کند ولی او تنها به انتقام خون پسر و همسرش فکر می کند.

سایر اطلاعات فیلم لاک پشت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«سیاوش»(جمشید هاشم پور) پس از مرگ پسرش بر اثر اعتیاد برای انتقام گرفتن وارد یک باند مواد مخدر می شود. او پس از این‌که رابط تشکیلات را به قتل می رساند درخواست می‌کند که به ملاقات«اسکندری»(فریبرز سمندرپور) ، رییس باند برود.در درگیری‌های که پیش می‌آید او همسرش را نیز از دست می‌دهد. هنگام رفتن به خانه رییس با «ایمانی»(محمود پاک نیت) سرپرست گروه اطلاعات روبه رو می‌شود. ایمانی از او می‌خواهد که با آن‌ها همکاری کند ولی او تنها به انتقام خون پسر و همسرش فکر می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لاک پشت