پایتخت 2 (1391)

، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1391/12/30
جوایز پایتخت 2
جوایز پایتخت 2
جوایز پایتخت 2
پایتخت 2 در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پایتخت 2

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پایتخت 2