دل و دشنه (1374)

80 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1374/04/07

درمراسم سنتی سیاه بردارون «سحربانو»( ساغر باصری ضرغامی) یک دختر ایلیاتی ،که برای شهادت برادرانش در جنگ تحمیلی هفت سال سیاه پوشیده تصمیم می گیرد لباس سیاه را درآورده،و با «سیاوش» (شهرام زرگر) ازدواج کند. هفت مزدور برای دزدیدن گنجی که گروه حفاری مشغول پیدا کردن آن هستند به آن منطقه می آیند. سردسته ی آن ها «ریش قرمز» (محمد متوسلانی) گروه حفاری را به قتل می رساند. سحربانو مراسم عقد را ترک می کند و به محل حفاری می رود. پدرش «احد» (منوچهر آذر) به دنبال او رفته و توسط ریش قرمز کشته می شود. مزدوران گنج را پیدا کرده و سیاوش را به عنوان راهنما به زور با خود می برند. سحربانو در صدد انتقام خون پدرش برآمده و به دنبال آن ها پیش می رود.او می خواهد یک تنه با تک تک آن ها روبه رو شود.

درمراسم سنتی سیاه بردارون «سحربانو»( ساغر باصری ضرغامی) یک دختر ایلیاتی ،که برای شهادت برادرانش در جنگ تحمیلی هفت سال سیاه پوشیده تصمیم می گیرد لباس سیاه را درآورده،و با «سیاوش» (شهرام زرگر) ازدواج کند. هفت مزدور برای دزدیدن گنجی که گروه حفاری مشغول پیدا کردن آن هستند به آن منطقه می آیند. سردسته ی آن ها «ریش قرمز» (محمد متوسلانی) گروه حفاری را به قتل می رساند. سحربانو مراسم عقد را ترک می کند و به محل حفاری می رود. پدرش «احد» (منوچهر آذر) به دنبال او رفته و توسط ریش قرمز کشته می شود. مزدوران گنج را پیدا کرده و سیاوش را به عنوان راهنما به زور با خود می برند. سحربانو در صدد انتقام خون پدرش برآمده و به دنبال آن ها پیش می رود.او می خواهد یک تنه با تک تک آن ها روبه رو شود.

سایر اطلاعات فیلم دل و دشنه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

درمراسم سنتی سیاه بردارون «سحربانو»( ساغر باصری ضرغامی) یک دختر ایلیاتی ،که برای شهادت برادرانش در جنگ تحمیلی هفت سال سیاه پوشیده تصمیم می گیرد لباس سیاه را درآورده،و با «سیاوش» (شهرام زرگر) ازدواج کند. هفت مزدور برای دزدیدن گنجی که گروه حفاری مشغول پیدا کردن آن هستند به آن منطقه می آیند. سردسته ی آن ها «ریش قرمز» (محمد متوسلانی) گروه حفاری را به قتل می رساند. سحربانو مراسم عقد را ترک می کند و به محل حفاری می رود. پدرش «احد» (منوچهر آذر) به دنبال او رفته و توسط ریش قرمز کشته می شود. مزدوران گنج را پیدا کرده و سیاوش را به عنوان راهنما به زور با خود می برند. سحربانو در صدد انتقام خون پدرش برآمده و به دنبال آن ها پیش می رود.او می خواهد یک تنه با تک تک آن ها روبه رو شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دل و دشنه