بیوگرافی کامل صفرعلی امینی

متن کامل بیوگرافی صفرعلی امینی

«صفرعلی امینی» در آثاری همچون «قلقلک»، «سرعت»، «دل و دشنه»، «یاران»، «گریز»، «تبعیدی‌ها»، «در مسیر تندباد»، «خارج از محدوده»، «اجاره‌نشین‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صفرعلی امینی

«صفرعلی امینی» در آثاری همچون «قلقلک»، «سرعت»، «دل و دشنه»، «یاران»، «گریز»، «تبعیدی‌ها»، «در مسیر تندباد»، «خارج از محدوده»، «اجاره‌نشین‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صفرعلی امینی

آخرین مشارکت های کاربران