یکی از میان ما (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: حمید بهمنی

در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم مدتی است اتفاقاتی می‌افتد که نشان از حضور یک نفوذی دارد. فرمانده‌ای باهوش به نام کاوه البرزی (بیژن امکانیان) برای کشف واقعیت راهی این منطقه می‌شود...

در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم مدتی است اتفاقاتی می‌افتد که نشان از حضور یک نفوذی دارد. فرمانده‌ای باهوش به نام کاوه البرزی (بیژن امکانیان) برای کشف واقعیت راهی این منطقه می‌شود...

سایر اطلاعات فیلم یکی از میان ما

اطلاعات تکمیلی
داستان

در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم مدتی است اتفاقاتی می‌افتد که نشان از حضور یک نفوذی دارد. فرمانده‌ای باهوش به نام کاوه البرزی (بیژن امکانیان) برای کشف واقعیت راهی این منطقه می‌شود...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی یکی از میان ما

آخرین مشارکت های کاربران