بیوگرافی کامل حمید بهمنی

متن کامل بیوگرافی حمید بهمنی

«حمید بهمنی» در آثاری همچون «وصل نیکان»، «گام‌های شیدایی»، «گلوگاه شیطان»، «یکی از میان ما»، «آن مرد آمد»، «آخرین نبرد»، «راننده سفیر»، «گشتی‌ها»، «چهارشنبه» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «گروه کارگردانی»، «دستیار تدارکات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید بهمنی

«حمید بهمنی» در آثاری همچون «وصل نیکان»، «گام‌های شیدایی»، «گلوگاه شیطان»، «یکی از میان ما»، «آن مرد آمد»، «آخرین نبرد»، «راننده سفیر»، «گشتی‌ها»، «چهارشنبه» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «گروه کارگردانی»، «دستیار تدارکات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1391
6.7
1389
7.0
1388
7.0
1386
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1389
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید بهمنی