مرثیه برف (1384)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1384/11/12
کارگردان: جمیل رستمی

«روژین»(شادی وریانی) یک سال است که در انتظار بازگشت نامزدش«ژیان»(مسعود یوسفی) از شهر است. خانواده ی روژین که وضع مالی خوبی ندارند به پیشنهاد ازدواج پیرمردی ثروتمند پاسخ مثبت می‌دهند. روژین که مخالف این ازدواج است از طریق بزازی به نام «سعید»(جلیل محمدویسی) برای ژیان پیغام می‌فرستد. سعید که دل باخته ی روژین است به بهانه ی رساندن او به ژیان، او را به مسیری عوضی می برد. روژین می گریزد و به خانه‌ی درویشی جوان پناه می برد. اما پس از این‌که ژیان و پدر روژین او را پیدا می کنند روژین نه حرف می زند و نه حاضر است برای اثبات بی‌گناهی‌اش درباره ی رابطه‌اش با درویش سوگند بخورد. چه بر سر روژین در خانه ی درویش آمده است؟

«روژین»(شادی وریانی) یک سال است که در انتظار بازگشت نامزدش«ژیان»(مسعود یوسفی) از شهر است. خانواده ی روژین که وضع مالی خوبی ندارند به پیشنهاد ازدواج پیرمردی ثروتمند پاسخ مثبت می‌دهند. روژین که مخالف این ازدواج است از طریق بزازی به نام «سعید»(جلیل محمدویسی) برای ژیان پیغام می‌فرستد. سعید که دل باخته ی روژین است به بهانه ی رساندن او به ژیان، او را به مسیری عوضی می برد. روژین می گریزد و به خانه‌ی درویشی جوان پناه می برد. اما پس از این‌که ژیان و پدر روژین او را پیدا می کنند روژین نه حرف می زند و نه حاضر است برای اثبات بی‌گناهی‌اش درباره ی رابطه‌اش با درویش سوگند بخورد. چه بر سر روژین در خانه ی درویش آمده است؟

جوایز مرثیه برف
جوایز مرثیه برف
جوایز مرثیه برف
مرثیه برف در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم مرثیه برف

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«روژین»(شادی وریانی) یک سال است که در انتظار بازگشت نامزدش«ژیان»(مسعود یوسفی) از شهر است. خانواده ی روژین که وضع مالی خوبی ندارند به پیشنهاد ازدواج پیرمردی ثروتمند پاسخ مثبت می‌دهند. روژین که مخالف این ازدواج است از طریق بزازی به نام «سعید»(جلیل محمدویسی) برای ژیان پیغام می‌فرستد. سعید که دل باخته ی روژین است به بهانه ی رساندن او به ژیان، او را به مسیری عوضی می برد. روژین می گریزد و به خانه‌ی درویشی جوان پناه می برد. اما پس از این‌که ژیان و پدر روژین او را پیدا می کنند روژین نه حرف می زند و نه حاضر است برای اثبات بی‌گناهی‌اش درباره ی رابطه‌اش با درویش سوگند بخورد. چه بر سر روژین در خانه ی درویش آمده است؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرثیه برف