سوزنبان (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: مهدی خرمیان

یک ملودرام درباره سوزنبانی است که سال‌ها به انتظار زنی در ایستگاه نشسته است. اما آیا این زن می‌آید؟

یک ملودرام درباره سوزنبانی است که سال‌ها به انتظار زنی در ایستگاه نشسته است. اما آیا این زن می‌آید؟

جوایز سوزنبان
جوایز سوزنبان
جوایز سوزنبان
سوزنبان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سوزنبان

اطلاعات تکمیلی
داستان

یک ملودرام درباره سوزنبانی است که سال‌ها به انتظار زنی در ایستگاه نشسته است. اما آیا این زن می‌آید؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سوزنبان

آخرین مشارکت های کاربران