عشق نیکان (آماده اکران)

  • فیلم سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران

دو پسر طرفدار استقلال و پرسپولیس هستند.یکی از آنها سرطان دارد و آن یکی برای اینکه رفاقت خود را به دوستش نشان دهد، تلاش میکند دوستش را به آرزویش برساند.

دو پسر طرفدار استقلال و پرسپولیس هستند.یکی از آنها سرطان دارد و آن یکی برای اینکه رفاقت خود را به دوستش نشان دهد، تلاش میکند دوستش را به آرزویش برساند.

سایر اطلاعات فیلم عشق نیکان

اطلاعات تکمیلی
داستان

دو پسر طرفدار استقلال و پرسپولیس هستند.یکی از آنها سرطان دارد و آن یکی برای اینکه رفاقت خود را به دوستش نشان دهد، تلاش میکند دوستش را به آرزویش برساند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی عشق نیکان

آخرین مشارکت های کاربران