بیوگرافی کامل بهزاد رحیم‌خانی

متن کامل بیوگرافی بهزاد رحیم‌خانی

«بهزاد رحیم‌خانی» در آثاری همچون «فرشته اعظم»، «اتومات»، «مردی روی ماه»، «عصر روز هفتم»، «هشتگ خاله سوسکه»، «گاندو»، «پاگچی»، «نامه»، «عشق نیکان»، «دو عروس»، «فردا روز دیگریست»، «رفیق»، «آینه درون»، «حلقه شانس»، «موج و صخره»، «یه دروغ کوچولو»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «نصف مال من نصف مال تو»، «کارآگاه رشید»، «بله برون»، «فقط به خاطر تو»، «شهرت»، «جوانی»، «پنجه در خاک»، «پشت دیوار شب»، «گریز از مرگ»، «شیرین و فرهاد»، «شریک زندگی»، «رویای نیمه شب تابستان»، «از بلور خون»، «زمان از دست رفته»، «شرایط عینی»، «شیر سنگی»، «پدربزرگ»، «خط پایان»، «پایگاه جهنمی»، «عقاب‌ها»، «سناتور»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «شیر خفته»، «پیش‌کسوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهزاد رحیم‌خانی

«بهزاد رحیم‌خانی» در آثاری همچون «فرشته اعظم»، «اتومات»، «مردی روی ماه»، «عصر روز هفتم»، «هشتگ خاله سوسکه»، «گاندو»، «پاگچی»، «نامه»، «عشق نیکان»، «دو عروس»، «فردا روز دیگریست»، «رفیق»، «آینه درون»، «حلقه شانس»، «موج و صخره»، «یه دروغ کوچولو»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «نصف مال من نصف مال تو»، «کارآگاه رشید»، «بله برون»، «فقط به خاطر تو»، «شهرت»، «جوانی»، «پنجه در خاک»، «پشت دیوار شب»، «گریز از مرگ»، «شیرین و فرهاد»، «شریک زندگی»، «رویای نیمه شب تابستان»، «از بلور خون»، «زمان از دست رفته»، «شرایط عینی»، «شیر سنگی»، «پدربزرگ»، «خط پایان»، «پایگاه جهنمی»، «عقاب‌ها»، «سناتور»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «شیر خفته»، «پیش‌کسوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهزاد رحیم‌خانی

آخرین مشارکت های کاربران