بیوگرافی کامل بهزاد رحیم‌خانی

متن کامل بیوگرافی بهزاد رحیم‌خانی

«بهزاد رحیم‌خانی» در آثاری همچون «اتومات»، «مردی روی ماه»، «عصر روز هفتم»، «فرشته اعظم»، «هشتگ خاله سوسکه»، «گاندو»، «پاگچی»، «نامه»، «عشق نیکان»، «دو عروس»، «فردا روز دیگریست»، «رفیق»، «آینه درون»، «حلقه شانس»، «موج و صخره»، «یه دروغ کوچولو»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «نصف مال من نصف مال تو»، «کارآگاه رشید»، «بله برون»، «فقط به خاطر تو»، «شهرت»، «جوانی»، «پنجه در خاک»، «پشت دیوار شب»، «شیرین و فرهاد»، «گریز از مرگ»، «رویای نیمه شب تابستان»، «شریک زندگی»، «از بلور خون»، «زمان از دست رفته»، «شرایط عینی»، «شیر سنگی»، «پدربزرگ»، «خط پایان»، «عقاب‌ها»، «پایگاه جهنمی»، «سناتور»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «پیش‌کسوت»، «شیر خفته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهزاد رحیم‌خانی

«بهزاد رحیم‌خانی» در آثاری همچون «اتومات»، «مردی روی ماه»، «عصر روز هفتم»، «فرشته اعظم»، «هشتگ خاله سوسکه»، «گاندو»، «پاگچی»، «نامه»، «عشق نیکان»، «دو عروس»، «فردا روز دیگریست»، «رفیق»، «آینه درون»، «حلقه شانس»، «موج و صخره»، «یه دروغ کوچولو»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «نصف مال من نصف مال تو»، «کارآگاه رشید»، «بله برون»، «فقط به خاطر تو»، «شهرت»، «جوانی»، «پنجه در خاک»، «پشت دیوار شب»، «شیرین و فرهاد»، «گریز از مرگ»، «رویای نیمه شب تابستان»، «شریک زندگی»، «از بلور خون»، «زمان از دست رفته»، «شرایط عینی»، «شیر سنگی»، «پدربزرگ»، «خط پایان»، «عقاب‌ها»، «پایگاه جهنمی»، «سناتور»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «پیش‌کسوت»، «شیر خفته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهزاد رحیم‌خانی

آخرین مشارکت های کاربران